Historien

Lille Grundet er opstået omkring 1800, da flere parceller blev sammenlagt til en gård. I 1803-1804 blev bygningerne opført med hovedbygning og tilhørende stalde og lader, der lå som som en trelænget gård med åbningen mod syd mod skoven. Bygningerne blev opført af Lars Kilstrup. Gården solgtes videre for 1770 Rdl. i 1804. Af de mere kendte borgere i Vejle har Denkvard Neergaard ejet Lille Grundet fra 1842 til 1875.

"Godsejer Niels Skou boede på gården fra 1900 til 1930"

Godsejer Niels Skou boede på gården fra 1900 til 1930. I den periode var var gården centrum for den største hestehandel i Danmark og Skou var blandt de største hestehandlere i skandinavien og Nordtyskland. I 1968 købte Vejle kommune Lille Grundet, da området blev planlagt til byudvikling. Udbygningen blev nedrevet igennem 1970'erne. Bofællesskabet købte ejendommen af Vejle Kommune i 1987.

Fotos