Om bofællesskabet

Lille Grundet er et bofællesskab i Vejle. Vi bor 46 mennesker i 20 andelsboliger.

"Husene er mellem 65 og 149 m2 i 1½-3 etager"

Husene er mellem 65 og 149 m2 i 1½-3 etager. Aldersfordelingen er fra småbørn til pensionister langt inde i den tredje alder. Vi har et stort fælleshus hvor vi laver mad og spiser sammen fire dage om ugen. De praktiske opgaver bliver udført løbende af forskellige arbejdsgrupper (køkkenhave, vicevært, bestyrelse osv.). Desuden har vi arbejdslørdag/søndag nogle gange om året. Vi snakker meget sammen "over hækken", men vi banker altid på inden vi går ind hos hinanden.


Fotos